کوفاندر، هم بنیانگذار Co-Founder

بنام خدا

اگر شما بنیان گذار یا فاندر یک کسب و کار باشید، هم بنیان گذار یا کوفاندر کسی است که با شما در این کسب و کار شریک می شود و در ازای دریافت درصدی از سهام استارتاپ شما، وظایفی را به عهده می گیرد.

اولویت و دغدغه هم بنیان گذاران توسعه و حفظ منافع استارتاپ و بعد منافع شخصی است. اگر یک کارمند را استخدام کنید، شاید دغدغه رشد استارتاپ شما را داشته باشد و به رشد آن کمک شایانی کند اما این کارمند در اغلب موارد از منافع شخصی خود برای منافع سازمان چشم پوشی نخواهد کرد.

معمولا در استارتاپ های اینترنتی به این صورت است که یکی از هم بنیان گذاران مسئول مسائل فنی شده و دیگری مسئول مسائل اجرایی، مالی و بازاریابی می شود. همین مفهوم را می توان به سایر انواع استارتاپ و شغل ها گسترش داد.

این را هم باید بدانید اگر در یک کار تیمی یک شریک ( از جمله کوفاندر در یک استارتاپ) دارید از اول، استراتژی خروج را مشخص کنید! به عبارت دیگر، با هرکسی که شریک هستید، فکر کنید روزی جدا خواهید شد و در خصوص نحوه جدایی یا خروج هر یک از اعضا یا منابع انسانی استارتاپ یا تیم خود، از همین ابتدا، یک راهکار و یا روش را طراحی و توافق کنید تا از بروز جنگ بزرگ جلوگیری نمائید.

سوال، نظر، دیدگاه و کامنت در پایین همین صفحه فراموش نشود
در پناه حق موفق باشید
رسانه نوتاش